Deelnemers

Dit zijn de deelnemers aan het Implementation Sience Practitioner – opleidingsprogramma

Elise van Belle

DIVA: De-implementatie van Activiteiten van de Beter Laten lijst. Doelmatigheidsonderzoek, UMC Utrecht

Petra Bor

Bewegen als 5de vital sign in het ziekenhuis, de implementatie van een beweegsensor als standaard zorg. Doelmatigheidsonderzoek, UMC Utrecht

Sytske van Bruggen

'Kwetsbaarheid in beeld’: dashboard ter ondersteuning huisartsenpraktijken om chronische patiënten en kwetsbare ouderen proactief zorg op maat te bieden. Doelmatigheidsonderzoek, Hadoks

Vera Hanewinkel

Opschaling op maat in het Isala. Doelmatigheidsonderzoek, UMC Groningen

Trees Juurlink

Implementatie van een blended care eHealth interventie. Doelmatigheidsonderzoek, Amsterdam UMC

Hinke Kruizenga

Implementatie van het Zorgpad Intensieve Diëtetiek bij ondervoeding tijdens en na ziekenhuisopname. Doelmatigheidsonderzoek, Amsterdam UMC

Henk Jan Schuijt

Science implementation fellowship “FRAIL-HIP”: samen kiezen we voor passende zorg bij kwetsbare ouderen met een gebroken heup. Doelmatigheidsonderzoek, St Antonius ziekenhuis

Petra Boersma

Het implementeren van het Interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk: een co-productie tussen zorg en welzijn. Langdurige Zorg en Ondersteuning, Inholland

Maud de Feijter

Implementatie van reeds bestaande kennis over genees- en zelfzorgmiddelen rondom de zwangerschap laagdrempelig beschikbaar en toegankelijk maken voor zwangere of lacterende vrouwen en hun zorgverleners. Goed Gebruik Geneesmiddelen, Bijwerkingencentrum Lareb

Rimke Vos

GLI inclusief: borging van de pre-GLI om het bereik van de GLI bij mensen met lage Gezondheidsvaardigheden te verhogen. Juiste Zorg op de Juiste Plek, Leiden UMC

Gijs Hesselink

Passende IC-zorg: het gebruik van uitkomstinformatie bij gezamenlijke besluitvorming op de IC. Doelmatigheidsonderzoek, Radboud UMC

Anke Lambooij

Implementatie URinControlapp: het breder uitrollen van een e-healthinterventie voor vrouwen met urine-incontinentie. Doelmatigheidsonderzoek, Instituut verantwoord medicijngebruik

Marieke van den Berk-Bulsink

Gepast gebruik Ondansetron bij Kinderen In De Huisartsenpraktijk (GO-KIDS). Goed Gebruik Geneesmiddelen, Instituut verantwoord medicijngebruik

Elmer Tiebackx

Stepped Care bij postcommotioneel syndroom in de eerste lijn. Juiste Zorg op de Juiste Plek, Basalt

Rudy Vernooij

Laat het lopend Buffet goed lopen: een optimaal revalidatieklimaat. Langdurige Zorg en Ondersteuning, Quarijn

Merel Lambregts

Antibiotica-allergie: verbeteren van de kwaliteit van registratie in de regio. Goed Gebruik Geneesmiddelen, Leiden UMC

Brigitte Blijlevens

Samen Reguleren: ouders van jonge kinderen met complexe problematiek leren hun eigen (opvoed)stress en spanning te reguleren. Langdurige Zorg en Ondersteuning, Koraal

Joke Verlinden

Een passende weg voor leven met hersenletsel vind je samen. Juiste Zorg op de Juiste Plek, Adelante

Eva Verkerk

Switch: implementatie van een vroege overstap van antibiotica parenteraal naar oraal. Goed Gebruik Geneesmiddelen, Radboud UMC.

Darcy Ummels

Implementatie van een chronisch pijnnetwerk in het Beweeghuisconcept. Doelmatigheidsonderzoek, Maastricht University

Sabine Zwakenberg

Stepped Care programma voor patiënten met heupartrose. Doelmatigheidsonderzoek, Santeon

Angélica Venekamp

Integrale zorg aan zwangeren en gezinnen in kwetsbare omstandigheden. Zwangerschap en Geboorte, Hogeschool Rotterdam

Tanja Schiffelers

‘RegioImpuls Hartfalen’: implementatie van Regionale Transmurale Afspraken (RTA) in de hele Mijnstreekregio. Juiste Zorg op de Juiste Plek, Zuyderland

Babs van der Kooy

Kwetsbare zwangere aan Zet. Juiste Zorg op de Juiste Plek, Amphia

Stephanie Ament

Remote monitoring zorgpad IBD – gepaste zorg voor iedereen. Juiste Zorg op de Juiste Plek, Maastricht UMC

Lian Siebelt

Vroegsignaleringstraject Geboortezorg Zuid-Holland Zuid – Opschaling. Zwangerschap en Geboorte, Verloskundig Samenwerkingsverband Dordrecht e.o.

Nienke Willigenburg

Data, duiding en draagvlak: implementeren van zorg die goed genoeg is. Doelmatigheidsonderzoek, OLVG

Annelies Christiani

Samen onvrijwillige zorg afbouwen: implementatie van een regionaal expertise team om onvrijwillige zorg af te bouwen. Langdurige Zorg en Ondersteuning, Cordaan

Daniëlle Kallenborn

Learning on the job: hoe we de zorg betaalbaar te houden en zo inrichten, dat elke patiënt de zorg blijft krijgen die hij/zij nodig heeft.

Lisette van den Bemt

De-implementeren van niet-gepast inhalatiecorticosteroïden-gebruik bij COPD: opschaling van een regionaal initiatief. Goed Gebruik Geneesmiddelen, Radboud UMC

Evelien Kalisvaart

Vallen op latere leeftijd voorkomen: aanbevelingen voor een aanpak vanuit de Publieke Gezondheid. Preventie, GGD Groningen

Stephanie van Emmerik

Een grotere Kans Op GEzondheid Voor Iedereen via goede GLI’s: KOGEVI. Preventie, Je Zaak Op Orde

Lucas Koester

Passende zorg voor mensen met hersenletsel: Implementatie Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel. Juiste Zorg op de Juiste Plek, Kennisnetwerk CVA

Jamuna van Raay

Gepersonaliseerde leefstijl interventies - Verstandelijk Beperkten (GLI-VB). Langdurige Zorg en Ondersteuning, Visio

Jolien Warnar

Implementatie van klinische mobiliteitstesten en het gebruik van een mobiliteitstool. Doelmatigheidsonderzoek, Maartenskliniek

Hilde Perdok

Implementatie van CTG-monitoring in de 1e lijn voor laag-risico zwangerschap: voor het versterken van de integrale geboortezorg. Zwangerschap en Geboorte, Consortium Brabant

Lieke Sweerts

Implementatie van de kosteneffectieve Coach2Move aanpak voor zelfstandig wonende ouderen als reguliere zorg binnen de eerstelijns fysiotherapie praktijk. Doelmatigheidsonderzoek, KNGF

 Alma van de Pol

Brede implementatie-aanpak van een diagnose- en behandelstrategie voor passende zorg bij kwetsbare ouderen met een vermoeden van urineweginfectie in de huisartsenpraktijk. Doelmatigheidsonderzoek, UMC Utrecht

Noortje Koolen

Longkankernet: voor het geven van excellente en innovatieve longoncologische zorg. Radboud UMC