Voor wie is ISP-Fellows?

Het opleidingsprogramma is voor HBO/WO opgeleiden in rollen als kwaliteitsfunctionaris, (beleids)adviseur, teamleider, programmamanager, zorg-/innovatiemanager werkzaam binnen de zorgpraktijk, zorgnetwerken, een wetenschappelijke beroepsvereniging of het publieke gezondheidsdomein op de thema’s doelmatigheidsonderzoek, goed geneesmiddelengebruik, onderzoek GGZ, langdurige zorg en ondersteuning, juiste zorg op de juiste plek, preventieprogramma of zwangerschap en geboorte.  

Deelnemers willen zich ontwikkelen tot gecertificeerd implementation science practitioner. Dit is een internationaal erkend competentieprofiel. Met het Nederlands Implementatie Collectief (NIC) zijn criteria voor certificering opgesteld. Deelnemers hebben een toekenning van ZonMw voor de persoonsgebonden subsidie Fellowship Implementation Science Practitioner. Er zijn veertig fellows geselecteerd voor dit opleidingsprogramma.